U kunt IP-adresnetwerkbereiken importeren naar een vRealize Automation-netwerkprofiel door gebruik te maken van een goed opgemaakt CSV-bestand.

De vermeldingen in het CSV-bestand moeten voldoen aan de volgende indeling.

CSV-veld Beschrijving
ip_address Een IP-adres in IPv4-indeling.
machine_name Naam van een beheerde machine in vRealize Automation. Als het veld leeg is, is er standaard geen naam. Als het veld leeg is, kan de veldwaarde status niet Toegewezen zijn.
status Toegewezen of Niet-toegewezen, hoofdlettergevoelig. Als het veld leeg is, is de standaardwaarde Niet-toegewezen. Als de status Toegewezen is, kan het veld machine_name niet leeg zijn.
NIC_offset Een niet-negatief geheel getal.

De NIC-offset geeft weer aan welke virtual machine-NIC het IP-adres is toegewezen. Als een virtual machine meer dan één IP-adres toewijst voor verschillende NIC's, is er een IP-adresvermelding voor elke NIC die de overeenkomstige NIC-offset bevat. Met de instelling 0 wordt geen offset opgegeven.

In het volgende voorbeeld wordt een machine weergegeven met IP-adres 100.10.100.1, de naam mymachine01, de status toegewezen en geen NIC-offset.

100.10.100.1,mymachine01,Unallocated,0