Door de XaaS-blueprints en -bronacties te gebruiken, definieert u nieuwe items voor inrichting, aanvragen of acties en publiceert u deze in de algemene catalogus als catalogusitems.

U kunt XaaS-blueprints en -acties maken voor het aanvragen en inrichten. Met XaaS-blueprints voor het aanvragen kunnen geen items worden ingericht en worden geen opties voor bewerkingen na inrichting geboden. Voorbeelden van XaaS-blueprints voor aanvragen zijn onder andere blueprints voor het verzenden van e-mails, voor het genereren van rapporten, voor het uitvoeren van complexe berekeningen, enzovoort. Voor een XaaS-blueprint is het resultaat een ingericht item. U kunt een aangepaste resource maken zodat u toegang krijgt tot de items op het tabblad Implementaties en deze kunt beheren.

Om de XaaS-specificatie te definiëren, maakt u een blueprint en publiceert u deze als catalogusitem. Na het publiceren van een catalogusitem moet u dit opnemen in een servicecategorie. U kunt een bestaande service gebruiken, maar ook een nieuwe service maken. Een tenantbeheerder of een bedrijfsgroepbeheerder kan rechten voor de hele service of voor alleen het catalogusitem toekennen aan specifieke gebruikers.

Als u voor een ingericht item een aangepaste bron hebt gemaakt, kunt u bronacties maken om de bewerkingen te definiëren die gebruikers na de inrichting mogen uitvoeren. U kunt ook bronacties maken voor een item dat is ingericht door een andere bron dan de XaaS-blueprints, bijvoorbeeld door IaaS. Als u dit wilt doen, moet u eerst een brontoewijzing maken om het type van het catalogusitem te definiëren.

Zie XaaS-blueprints en -bronacties maken voor meer informatie.