Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter X.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met X
Eigenschap Beschrijving
Xen.Platform.Viridian

Voor virtuele inrichting stelt u dit in op False wanneer u Windows virtual machines inricht op een XenServer-host of -pool. De standaardwaarde is True. Deze eigenschap wordt niet gebruikt voor fysieke inrichting.