Een systeembeheerder moet een externe connector voor uw vRealize Automation-implementatie configureren met behulp van Beheer van directory's als u externe identiteitsproviders met certificaatverificatie of smartcardverificatie gebruikt. De procedure in dit document kan ook in grote lijnen worden toegepast op alle soorten certificaatverificatie.

Beheer van directory's ondersteunt meerdere identiteitsproviders en connectorclusters voor elke geconfigureerde Active Directory. Als u verificatie via een externe identiteitsprovider en smartcardverificatie wilt gebruiken, kunt u een afzonderlijke externe connector of een connectorcluster met een geschikte identiteitsprovider instellen achter een load balancer die SSL-passthrough toestaat. Raadpleeg Connectoren en connectorclusters beheren voor meer informatie.

Zie Externe connectoren voor beheer van directory's upgraden voor informatie over het bijwerken van een externe connector.

Er zijn verschillende certificaatconfiguraties beschikbaar voor smartcardverificatie. Zie Een certificaat- of smartcardadapter configureren voor gebruik met Beheer van directory’s.

Voorwaarden

  • Configureer een geschikte Active Directory-verbinding voor uw vRealize Automation-implementatie.
  • Download het vereiste OVA-bestand voor het configureren van een connector van VMware vRealize Automation Tools and SDK.
  • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.