Wanneer door vRealize Operations Manager verstrekte statistieken op een probleem wijzen, kunt u rechtstreeks corrigerende maatregelen nemen in vRealize Automation.

Als u door vRealize Operations Manager verstrekte statistieken wilt bekijken, klikt u op een implementatie en selecteert u het tabblad Controle. Zie vRealize Operations Manager-gegevens inschakelen als dit tabblad ontbreekt.

Problemen opzoeken

Er zijn statistieken voor de afgelopen dag, week of maand beschikbaar. Als u wilt inzoomen op een probleemgebied, selecteert u een klein gebied in het onderste, grijs weergegeven gedeelte onder een tijdlijn van een willekeurige statistiek:

Inzoomen

Wijzigingen aanbrengen

Wanneer een probleem optreedt, kunt u direct in dezelfde interface corrigerende maatregelen nemen.

Als er bijvoorbeeld voortdurend pieken in het geheugengebruik zijn, kunt u geheugen toevoegen. Klik op het vervolgkeuzemenu voor de virtual machine in de onderdelenstructuur aan de linkerzijde en gebruik de opties in het contextmenu om onderhoud uit te voeren of de configuratie te wijzigen.

Contextmenu