Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter C.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met C
Eigenschap Definitie
Cisco.Organization.Dn

Geeft de DN-naam op van de Cisco UCS Manager-organisatie waarin Cisco UCS-machines die door de bedrijfsgroep zijn ingericht, worden geplaatst, bijvoorbeeld org-root/org-Engineering. Als de opgegeven organisatie niet bestaat in de Cisco UCS Manager-instantie die de machine beheert, mislukt de inrichting. Deze eigenschap is alleen beschikbaar voor bedrijfsgroepen.

CloneFrom

Geeft de naam op van een bestaande machine of virtualisatieplatformobject waarvan u kunt klonen, bijvoorbeeld een sjabloon in vCenter Server zoals Win2k8tmpl.

CloneSpec

Geeft de naam op van een aanpassingsspecificatie op een gekloonde machine, bijvoorbeeld een vooraf gedefinieerd SysPrep-object in vCenter Server zoals Win2k Customization Spec. De standaardwaarde wordt opgegeven op de blueprint.

Command.DiskPart.Options

Wanneer u WIM-gebaseerde virtuele inrichting op ESX-serverhosts gebruikt, stelt u dit in op Align=64 om de aanbevolen uitlijningsparameters te gebruiken wanneer u de machineschijf formatteert en er partities op maakt. Deze eigenschap is niet beschikbaar voor fysieke inrichting.

Command.FormatDisk.Options

Wanneer u WIM-gebaseerde virtuele inrichting op ESX-serverhosts gebruikt, stelt u dit in op /A:32K om de aanbevolen uitlijningsparameters te gebruiken wanneer u de machineschijf formatteert en er partities op maakt. Deze eigenschap is niet beschikbaar voor fysieke inrichting.

containers.ipam.driver

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het IPAM-stuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waar ze worden gebruikt. Een ondersteunde waarde kan bijvoorbeeld infoblox of calico zijn, afhankelijk van de IPAM-invoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

Deze eigenschapsnaam en -waarde zijn hoofdlettergevoelig. De waarde van de eigenschap wordt niet gevalideerd wanneer u deze toevoegt. Als het opgegeven stuurprogramma niet bestaat op de host van de container tijdens de inrichting, wordt een foutmelding geretourneerd en mislukt de inrichting.

containers.network.driver

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het netwerkstuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waar ze worden gebruikt. De door Docker geleverde netwerkstuurprogramma's omvatten de stuurprogramma's bridge, overlay en macvlan, terwijl in de door Virtual Container Host (VCH) geleverde stuurprogramma's het stuurprogramma bridge is opgenomen. Netwerkstuurprogramma's van derden, zoals weave en calico, zijn mogelijk ook beschikbaar, afhankelijk van de netwerkinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

Deze eigenschapsnaam en -waarde zijn hoofdlettergevoelig. De waarde van de eigenschap wordt niet gevalideerd wanneer u deze toevoegt. Als het opgegeven stuurprogramma niet bestaat op de host van de container tijdens de inrichting, wordt een foutmelding geretourneerd en mislukt de inrichting.

Container

Uitsluitend voor gebruik met containers De standaardwaarde is App.Docker en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.

Container.Auth.User

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de gebruikersnaam opgegeven om verbinding te maken met de host van Containers.

Container.Auth.Password

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het wachtwoord voor de gebruikersnaam opgegeven of het wachtwoord van de openbare of persoonlijke sleutel dat moet worden gebruikt. Versleuteling van de eigenschapswaarde wordt ondersteund.

Container.Auth.PublicKey

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de openbare sleutel opgegeven om verbinding te maken met de host van Containers.

Container.Auth.PrivateKey

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de persoonlijke sleutel opgegeven om verbinding te maken met de host van Containers. Versleuteling van de eigenschapswaarde wordt ondersteund.

Container.Connection.Protocol

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het communicatieprotocol opgegeven. De standaardwaarde is API en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.

Container.Connection.Scheme

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het communicatieschema opgegeven. De standaardwaarde is https.

Container.Connection.Port

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de verbindingspoort voor Containers opgegeven. De standaardwaarde is 2376.

Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt opgegeven dat de eigenschap gebeurtenisbroker alle eigenschappen van Containers beschikbaar moet maken en dat deze wordt gebruikt voor het registreren van een ingerichte host. De standaardwaarde is Container* en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.

Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.Disposing

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt opgegeven dat de eigenschap gebeurtenisbroker alle bovenstaande eigenschappen van Containers beschikbaar moet maken en dat deze wordt gebruikt voor het ongedaan maken van de registratie van een ingerichte host. De standaardwaarde is Container* en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.