vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor Linux Kickstart-blueprints te leveren.

Bepaalde aangepaste eigenschappen van vRealize Automation zijn vereist voor gebruik met Linux Kickstart-blueprints.

Tabel 1. Vereiste aangepaste eigenschappen voor Linux Kickstart-blueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem

Geeft de vCenter Server-gastbesturingssysteemversie (VirtualMachineGuestOsIdentifier) op waarmee vCenter Server de machine maakt. Deze besturingssysteemversie moet overeenkomen met de besturingssysteemversie die moet worden geïnstalleerd op de ingerichte machine. Beheerders kunnen eigenschapsgroepen maken met een of meer eigenschapssets, bijvoorbeeld VMware[OS_Version]Properties, die vooraf gedefinieerd zijn om de juiste VMware.VirtualCenter.OperatingSystem-waarden te bevatten. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

Voor gerelateerde informatie raadpleegt u het opsommingstype VirtualMachineGuestOsIdentifier in de vSphere API/SDK-documentatie. Voor een lijst met momenteel geaccepteerde waarden raadpleegt u de vCenter Server-documentatie.

Image.ISO.Location

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-image waarvan moet worden opgestart. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Image.ISO.Name

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-installatiekopie waarvan moet worden opgestart, bijvoorbeeld /ISO/Microsoft/WinPE.iso. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Image.ISO.UserName

Geeft de gebruikersnaam op voor toegang tot de CIFS-share in de indeling username@domain. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

Image.ISO.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Image.ISO.UserName. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

Er zijn optionele aangepaste eigenschappen beschikbaar.

Tabel 2. Optionele aangepaste eigenschappen voor Linux Kickstart-blueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving
VirtualMachine.Admin.ThinProvision

Bepaalt of thin provisioning wordt gebruikt op ESX-computerbronnen. De inrichting van schijven wordt afzonderlijk beschouwd van de onderliggende opslag. Stel dit in op True als u thin provisioning wilt gebruiken. Stel dit in op False als u een standaardinrichting wilt gebruiken. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

Machine.SSH

Stel dit in op True om de optie Verbinding maken via SSH in te schakelen op de pagina met vRealize Automation Items, voor Linux-machines die zijn ingericht vanaf deze blueprint. Als dit is ingesteld op True en de machinebewerking Verbinding maken via RDP of SSH is ingeschakeld in de blueprint, geven alle Linux-machines die zijn ingericht vanaf de blueprint de optie Verbinding maken via SSH weer aan gebruikers met rechten.

De optie Verbinden met SSH werkt alleen als uw browser over een invoegtoepassing beschikt die SSH ondersteunt, zoals de FireSSH SSH-terminalclient voor Mozilla Firefox en Google Chrome. Als de invoegtoepassing aanwezig is en u Verbinding maken via SSH selecteert, wordt een SSH-console weergegeven en wordt u gevraagd uw verificatiegegevens als beheerder in te voeren.