Hiermee wordt de status van een externe werkstroom ingesteld op Voltooien of Mislukt. Deze wordt gebruikt door de instellingen van ExternalWF.xml.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit SetWorkflowResult
Argument Type Beschrijving
WorkflowId Guid De werkstroom waarvoor de status wordt ingesteld.
Next State WorkflowState Selecteer Voltooien of Mislukt in het vervolgkeuzemenu.