vRealize Automation biedt brontoewijzingen voor vSphere-, vCloud Director- en vCloud Air-machines. U kunt aanvullende brontoewijzingen maken voor andere typen catalogusbronnen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > Brontoewijzingen.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Voer een versienummer in.
  De ondersteunde indeling kan hoofd.bij.micro-revisie omvatten.
 5. Geef het type van de catalogusbron op in het tekstvak Type catalogusbron en druk op Enter.
  Het type catalogusbron wordt weergegeven in de detailweergave van het ingerichte item.
 6. Voer het vRealize Orchestrator-objecttype in het tekstvak Orchestrator-type in en druk op Enter.
  Dit is de uitvoerparameter van de werkstroom voor de brontoewijzing.
 7. (Optioneel) Voeg doelcriteria toe voor het beperken van de beschikbaarheid van bronacties die worden gemaakt met deze brontoewijzing.
  Op bronacties zijn ook beperkingen van toepassing op basis van goedkeuringen en rechten.
  1. Selecteer Voorwaardelijk beschikbaar.
  2. Selecteer het type voorwaarde.
   Optie Beschrijving
   Alle volgende Als aan alle door u opgegeven componenten wordt voldaan, zijn bronacties die zijn gemaakt met deze brontoewijzing beschikbaar voor de gebruiker.
   Eender welke van de volgende Als aan een van de door u opgegeven componenten wordt voldaan, zijn bronacties die zijn gemaakt met deze brontoewijzing beschikbaar voor de gebruiker.
   Niet de volgende Als de component die u opgeeft bestaat, zijn bronacties die worden gemaakt met deze brontoewijzing niet beschikbaar.
  3. Volg de prompts om uw componenten samen te stellen en voltooi de voorwaarden.
 8. Selecteer uw brontoewijzingsscriptactie of -werkstroom in de vRealize Orchestrator-bibliotheek.
 9. Klik op OK.