Amazon Elastic Block-opslag biedt opslagvolumes op blokniveau die u kunt gebruiken voor een instantie van een Amazon-machine en voor Amazon Virtual Private Cloud. Het opslagvolume kan langer behouden blijven dan mogelijk lijkt gezien de levensduur van de instantie van de bijbehorende Amazon-machine in de cloudomgeving van Amazon Web Services.

Wanneer u een Amazon Elastic Block-opslagvolume gebruikt samen met vRealize Automation, moet u rekening houden met de volgende overwegingen:
  • U kunt geen bestaand Elastic Block-opslagvolume toevoegen wanneer u een instantie van een machine inricht. Als u echter een nieuw volume maakt en meer dan één machine aanvraagt, wordt het volume gemaakt en toegevoegd aan elke instantie. Als u bijvoorbeeld een volume maakt met de naam volume_1 en u vraagt hiervoor drie machines aan, wordt een volume gemaakt voor elke machine. Er worden drie volumes met de naam volume_1 gemaakt en toegevoegd aan elke machine. Elk volume beschikt over een unieke volume-id. Elk volume heeft dezelfde grootte en bevindt zich op dezelfde locatie.
  • Het volume moet gebruikmaken van hetzelfde besturingssysteem en zich op dezelfde locatie bevinden als de machine waaraan u het volume toevoegt.
  • vRealize Automation beheert het primaire volume niet van een instantie met een Elastic Block-opslagvolume.

Raadpleeg, voor meer informatie over Amazon Elastic Block-opslagvolumes en details over het inschakelen hiervan met Amazon Web Services Management Console, de documentatie bij Amazon Web Services.