Voegt de opgegeven koppeling toe aan de verzameling objecten die wordt bijgehouden door de DataServiceContext.

Tabel 1. Invoerparameters AddLink-activiteit
Argument Type Beschrijving
DataServiceContext RepositoryServiceContext De DataServiceContext waaraan de koppeling wordt toegevoegd.
Source Object Het bronobject voor de nieuwe koppeling.
SourceProperty String De naam van de navigatie-eigenschap van het bronobject dat het gerelateerde object teruggeeft.
Target Object Het object dat door de nieuwe koppeling wordt gerelateerd aan het bronobject.