De vRealize Automation Designer-console biedt een visuele werkstroomeditor voor het aanpassen van IaaS-werkstromen.

U moet over lokale beheerderrechten beschikken op de vRealize Automation Designer-host (meestal een ontwikkelmachine) om de vRealize Automation Designer-console te kunnen starten.


vCloud Automation Center Designer-gebruikersinterface

Via het deelvenster Toolbox aan de linkerzijde hebt u toegang tot de bibliotheek voor vRealize Automation-werkstroomactiviteiten. U kunt de activiteiten vanuit de Toolbox naar het deelvenster Designer slepen en deze zo toevoegen aan de werkstroom. Het deelvenster Eigenschappen biedt aanpasbare eigenschappen voor de op dat moment geselecteerde activiteit in het deelvenster Designer. Deze interface lijkt veel op de Workflow Designer in Visual Studio.

Met de tabbladen voor details, onderaan het deelvenster Designer, kunt u variabelen weergeven en bewerken die binnen het bereik van de geselecteerde activiteit liggen of argumenten weergeven en bewerken voor de geselecteerde activiteit.

Opmerking:

Variabelen en argumenten worden allebei opgegeven als expressies in Visual Basic. Namen van variabelen zijn echter niet hoofdlettergevoelig, maar namen van argumenten zijn dit wel. Zie Verwijzing naar activiteit voor vRealize Automation-werkstroom voor meer informatie over geldige argumenten voor de activiteiten in IaaS-werkstromen.


Gebruikersinterface van vCloud Automation Center Designer, focus op het deelvenster Designer met variabelen

In het tabblad Imports worden de geïmporteerde naamruimten weergegeven, waarvan u de entiteitstypen kunt selecteren om toe te voegen aan de werkstroom.

In het inklapbare deelvenster Informatie, onderaan de console, worden de eventuele fouten weergegeven die optreden bij het configureren van activiteiten en via dit deelvenster hebt u toegang tot de XAML-representatie van de werkstroom.