Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter L.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met L
Eigenschap Beschrijving
Linux.ExternalScript.LocationType

Geeft het locatietype op van het aanpassingsscript dat in de eigenschap Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd. Dit kan local of nfs zijn.

U moet ook de scriptlocatie opgeven met behulp van de eigenschap Linux.ExternalScript.Path. Als het locatietype nfs is, gebruikt u ook de eigenschap Linux.ExternalScript.Server.

Linux.ExternalScript.Name

Geeft de naam op van een optioneel aanpassingsscript, bijvoorbeeld config.sh, dat de Linux-gastagent uitvoert nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Deze eigenschap is beschikbaar voor Linux-machines die gekloond zijn vanaf sjablonen waarop de Linux-agent is geïnstalleerd.

Als u een extern script opgeeft, moet u ook de locatie ervan opgeven met behulp van de eigenschappen Linux.ExternalScript.LocationType en Linux.ExternalScript.Path.

Linux.ExternalScript.Path

Geeft het lokale pad op naar het Linux-aanpassingsscript of het exportpad naar de Linux-aanpassing op de NFS-server. De waarde moet beginnen met een slash en mag de bestandsnaam niet bevatten, bijvoorbeeld /scripts/linux/config.sh.

Linux.ExternalScript.Server

Geeft de naam op van de NFS-server, bijvoorbeeld lab-ad.lab.local, waarop het externe Linux-aanpassingsscript dat in Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd, zich bevindt.

LoadSoftware

Stel in op True om installatieopties voor de software in te schakelen.