Als u de locatie voor datacenters wilt verwijderen uit een gebruikersmenu, moet een systeembeheerder de informatie over de locatie verwijderen uit het locatiebestand en moet een materiaalbeheerder de locatie-informatie verwijderen uit de computerbron.

Als u bijvoorbeeld Londen toevoegt aan het locatiebestand, tien computerbronnen koppelt aan die locatie en vervolgens Londen uit het bestand verwijdert, zijn de computerbronnen nog steeds gekoppeld aan de locatie Londen en wordt Londen nog steeds opgenomen in de vervolgkeuzelijst in de pagina Aanvraag voor machine bevestigen. Als u de locatie uit de vervolgkeuzelijst wilt verwijderen, moet een materiaalbeheerder de computerbronnen bewerken en Locatie leeg maken bij alle computerbronnen die gekoppeld zijn met die locatie.

Hier volgt een overzicht op hoog niveau van de reeks stappen die moeten worden uitgevoerd om een datacenterlocatie te verwijderen:
  1. Een systeembeheerder verwijdert de locatie-informatie voor de datacenters uit het locatiebestand.
  2. Een materiaalbeheerder verwijdert alle koppelingen van computerbronnen met de locatie door de locaties te bewerken in alle gekoppelde computerbronnen.