U hebt een werkstroomabonnement voor goedkeuring vooraf of achteraf ingesteld waarmee een vRealize Orchestrator-werkstroom wordt uitgevoerd. De werkstroom wordt niet uitgevoerd wanneer een machine die voldoet aan de ingestelde criteria, wordt aangevraagd in de servicecatalogus.

Oorzaak

Een werkstroomabonnement voor een goedkeuring wordt alleen goed uitgevoerd wanneer alle onderdelen goed zijn geconfigureerd.

Oplossing

  1. Controleer of het goedkeuringsbeleid actief is en dat de optie Gebeurtenisabonnement gebruiken van het goedkeuringsbeleid is ingeschakeld.
  2. Controleer of het goedkeuringsbeleid voor de verleende rechten klopt.
  3. Controleer of het werkstroomabonnement goed is geconfigureerd en gepubliceerd.
  4. Controleer of de gebeurtenislogboeken berichten over goedkeuringen bevatten.