De zo juist gemaakte bronactie heeft nog de status Concept. U moet de bronactie nog publiceren.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een XaaS-architect.

Procedure

  1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > Bronacties.
  2. Selecteer de rij van de bronactie die u wilt publiceren en klik op Publiceren.

resultaten

De status van de bronactie wordt gewijzigd in Gepubliceerd.

Volgende stappen

Wijs een pictogram toe aan de bronactie. Zie Een pictogram toewijzen aan een XaaS-bronactie. Bedrijfsgroepbeheerders en tenantbeheerders kunnen vervolgens de actie gebruiken wanneer ze rechten maken.