Het opnieuw starten van vRealize Automation-onderdelen kan u mogelijk helpen bij het oplossen van problemen. U moet de onderdelen in een opgegeven volgorde opnieuw starten.

Als u implementatieonderdelen in vCenter Server beheert, kunt u hun gastbesturingssystemen daar opnieuw starten.

Als opnieuw starten niet mogelijk is, kunt u de instructies in vRealize Automation afsluiten en vRealize Automation starten proberen.

Voorwaarden

 • Controleer of alle load balancers die uw implementatie gebruikt, worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Zorg ervoor dat de vRealize Automation-appliancedatabase op asynchrone modus is ingesteld. Gebruik indien nodig de beheerinterface om de database over te schakelen naar de asynchrone modus.
  U kunt terugkeren naar de synchrone modus nadat u de hele procedure hebt voltooid. Raadpleeg De vRealize Automation Postgres-toepassingsdatabase beheren voor meer informatie.
 2. Start de primaire vRealize Automation-appliance opnieuw en wacht totdat deze is gestart.
 3. Gebruik de beheerinterface van de primaire vRealize Automation-appliance om te controleren of de licentieservice wordt uitgevoerd en is GEREGISTREERD.
 4. Start de overige vRealize Automation-appliances tegelijk opnieuw.
 5. Wacht totdat de appliances opnieuw zijn gestart en gebruik hun beheerinterfaces om te controleren of de services worden uitgevoerd en zijn GEREGISTREERD.
  Mogelijk duurt het 15 minuten of langer voordat appliances opnieuw zijn gestart.
 6. Start het primaire webknooppunt opnieuw en wacht totdat het opstarten is voltooid.
 7. Als u een gedistribueerde implementatie met meerdere webknooppunten uitvoert, start u alle secundaire webknooppunten opnieuw en wacht u totdat het opstarten is voltooid.
 8. Start alle Manager Service-knooppunten opnieuw en wacht totdat het opstarten is voltooid.
  Als u de automatische Manager Service-failover uitvoert en de actieve en passieve knooppunten wilt behouden zoals ze zijn, moet u opnieuw starten in de volgende volgorde:
  1. Schakel de passieve Manager Service-knooppunten uit zonder deze opnieuw te starten.
  2. Start het actieve Manager Service-knooppunt volledig opnieuw.
  3. Start de passieve Manager Service-knooppunten op.
 9. Start in willekeurige volgorde de DEM Orchestrator, DEM Workers en alle vRealize Automation-proxyagenten opnieuw. Wacht totdat ze allemaal zijn opgestart.
  U hoeft niet te wachten tot er een is opgestart voordat u een ander opnieuw kunt starten.
 10. Controleer of services worden uitgevoerd en zijn GEREGISTREERD.
  1. Meld u in een browser aan bij de beheerinterface van de primaire vRealize Automation-appliance.
   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
  2. Klik op het tabblad Services.
  3. Volg de opstartvoortgang van de service door op Vernieuwen te klikken.

resultaten

Wanneer alle services zijn GEREGISTREERD, is de implementatie gereed.