U kunt tenantrollen toewijzen aan gebruikers in elke willekeurige tenant. Aan de rollen zijn verantwoordelijkheden gekoppeld die specifiek voor die tenant zijn.

Tabel 1. Tenantrollen en verantwoordelijkheden
Rol Verantwoordelijkheden Toewijzing
Tenantbeheerder
 • Merkvermelding voor tenants aanpassen.
 • Identiteitsarchieven voor tenants beheren.
 • Rollen van gebruikers en groepen beheren.
 • Aangepaste groepen maken.
 • Meldingsproviders beheren.
 • Meldingsscenario's voor tenantgebruikers inschakelen.
 • vRealize Orchestrator-servers, -invoegtoepassingen en -werkstromen configureren voor XaaS.
 • Catalogusservices maken en beheren.
 • Catalogusitems beheren.
 • Acties beheren.
 • Rechten maken en beheren.
 • Goedkeuringsbeleid maken en beheren.
 • Tenantmachines bijhouden en aanvragen voor terugwinning verzenden.
De systeembeheerder wijst een tenantbeheerder aan tijdens het maken van een tenant. Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om die rol aan andere gebruikers in hun tenant toe te kennen.
Materiaalbeheerder
 • Eigenschapsgroepen beheren.
 • Computerbronnen beheren.
 • Netwerkprofielen beheren.
 • Amazon EBS-volumes en sleutelparen beheren.
 • Machinevoorvoegsels beheren.
 • Eigenschappenwoordenboek beheren.
 • Reserveringen en reserveringsbeleid maken en beheren in een eigen tenant.
 • Als deze rol wordt toegevoegd aan een gebruiker met IaaS-beheerders- of systeembeheerdersprivileges, kan de gebruiker reserveringen en reserveringsbeleid maken en beheren in elke tenant.
De IaaS-beheerder wijst de materiaalbeheerder toe wanneer deze materiaalgroepen maakt of bewerkt.

Toepassingsarchitect

Om softwareonderdelen met succes aan het ontwerpcanvas toe te voegen, moet u ook toegang als bedrijfsgroepslid, bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder tot de doelcatalogus hebben.

 • Samengestelde blueprints samenstellen en beheren.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Infrastructuurarchitect

Om softwareonderdelen met succes aan het ontwerpcanvas toe te voegen, moet u ook toegang als bedrijfsgroepslid, bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder tot de doelcatalogus hebben.

 • Infrastructuuronderdelen voor blueprints maken en beheren.
 • Samengestelde blueprints samenstellen en beheren.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.
XaaS-architect
 • Aangepaste brontypen definiëren.
 • Aangepaste XaaS-blueprints maken en publiceren.
 • Brontoewijzingen maken en beheren.
 • Bronacties maken en publiceren.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Softwarearchitect

Om softwareonderdelen met succes aan het ontwerpcanvas toe te voegen, moet u ook toegang als bedrijfsgroepslid, bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder tot de doelcatalogus hebben.

 • Softwareonderdelen voor blueprints maken en beheren.
 • Samengestelde blueprints samenstellen en beheren.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.
Containerarchitect
 • U kunt containeronderdelen in een blueprint toevoegen, bewerken en verwijderen met de opties op het tabblad Ontwerpen.
 • U kunt containernetwerkonderdelen in een blueprint toevoegen, bewerken en verwijderen met de opties op het tabblad Ontwerpen.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers en groepen in hun tenant toe te kennen.
Containerbeheerder Gebruik alle beschikbare opties op het tabblad Containers, waaronder de volgende taken:
 • Containerhosts, plaatsingen en registers configureren
 • Containernetwerkinstellingen configureren
 • Containersjablonen maken
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers en groepen in hun tenant toe te kennen.
Catalogusbeheerder
 • Catalogusservices maken en beheren.
 • Catalogusitems beheren.
 • Pictogrammen aan acties toewijzen.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.
Bedrijfsgroepbeheerder
 • Gebruikers binnen de bedrijfsgroep toevoegen en verwijderen.
 • De rol van ondersteunende gebruiker in de bedrijfsgroep toewijzen aan gebruikers.
 • Rechten voor de bedrijfsgroep maken en beheren.
 • Items namens andere gebruikers binnen de bedrijfsgroep aanvragen en beheren.
 • Goedkeuringsbeleid voor de bedrijfsgroep toewijzen.
 • Bronverbruik in een bedrijfsgroep bijhouden.
 • De eigenaar van een machine wijzigen.
De tenantbeheerder wijst de bedrijfsgroepbeheerder aan tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen.
Gebruiker met gedeelde toegang
 • Acties toepassen en uitvoeren op de bronnen die andere bedrijfsgroepsleden implementeren.
 • Kan zelf een implementatie aanvragen, maar kan geen implementatie aanvragen namens een andere gebruiker.
De tenantbeheerder wijst de gebruikers met gedeelde toegang aan tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen.
Goedkeuringsbeheerder
 • Goedkeuringsbeleid maken en beheren.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.
Goedkeurder
 • Servicecatalogusaanvragen goedkeuren, inclusief inrichtingsaanvragen of bronacties.
De tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder maakt goedkeuringsbeleid en wijst de goedkeurders voor elk beleid aan.
Ondersteunende gebruiker
 • Servicecatalogusitems aanvragen en beheren namens de andere leden van de bedrijfsgroep
 • De eigenaar van een machine wijzigen.
De tenantbeheerder wijst de ondersteunende gebruikers aan tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen.
Zakelijke gebruiker
 • Servicecatalogusitems aanvragen waar ze recht op hebben.
 • Hun ingerichte bronnen beheren.
De tenantbeheerder wijst tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen de zakelijke gebruikers aan die IT-services kunnen gebruiken.
Health Consumer
 • Kan testresultaten bekijken.
 • Kan geen tests configureren, bewerken of verwijderen.
De IaaS-beheerder wijst rechten aan elke rol toe.
Beveiligingsbeheerder
 • Maak een toestemmingslijst voor het mededelingenbord.
Tenantbeheerders kunnen op elk gewenst moment het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.