vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor basiswerkstroomblueprints te leveren.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor basiswerkstroomblueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving
VirtualMachine.CDROM.Attach

Stel dit in op False om de machine in te richten zonder een cd-romapparaat. De standaardwaarde is True.

VirtualMachine.Admin.ThinProvision

Bepaalt of thin provisioning wordt gebruikt op ESX-computerbronnen. De inrichting van schijven wordt afzonderlijk beschouwd van de onderliggende opslag. Stel dit in op True als u thin provisioning wilt gebruiken. Stel dit in op False als u een standaardinrichting wilt gebruiken. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy

Geeft het opslagreserveringsbeleid op dat moet worden gebruikt om opslag te zoeken voor schijf N. Wijst ook het benoemde opslagreserveringsbeleid toe aan een volume. Om deze eigenschap te gebruiken, vervangt u het volumenummer voor N in de eigenschapsnaam en geeft u een opslagreserveringsbeleidsnaam op als de waarde. Deze eigenschap is gelijk aan de opslagreserveringsbeleidsnaam die op de blueprint is opgegeven. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Deze eigenschap is geldig voor alle virtuele en vCloud-reserveringen. Deze eigenschap is niet geldig voor fysieke, Amazon- of OpenStack-reserveringen.

VirtualMachine.Storage.AllocationType
Slaat verzamelde groepen op in één datastore. Een gedistribueerde omgeving slaat schijven op volgens de Round Robin-methode. Geef een van de volgende waarden op:
  • Collected

    Alle schijven samenhouden.

  • Distributed

    Toestaan dat schijven in een datastore of datastorecluster worden geplaatst dat beschikbaar is voor reservering.

Zie het blogbericht Keeping Multiple Disks Together voor informatie over hoe u de eigenschap VirtualMachine.Storage.AllocationType gebruikt om datastoreclusters te maken.

VirtualMachine.Storage.Name

Identificeert het opslagpad waarop de machine zich bevindt. De standaardwaarde is de waarde die is opgegeven in de reservering die is gebruikt om de machine in te richten.

VirtualMachine.Storage.ReserveMemory
Stel dit in op True om vSwap-opslagtoewijzing te beheren om de beschikbaarheid te garanderen en toewijzing in de reservering in te stellen. vSwap-toewijzing wordt bepaald bij het maken of opnieuw configureren van een virtual machine. vSwap-toewijzingscontrole is alleen beschikbaar voor vSphere-endpoints.
Opmerking: Als u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Storage.ReserveMemory niet opgeeft wanneer u de machine maakt of inricht vanaf vRealize Automation, kan de beschikbaarheid van wisselruimte niet worden gegarandeerd. Als u de eigenschap toevoegt voor een reeds ingerichte machine, en de toegewezen reservering is vol, dan overschrijdt de opslag die in de reservering is toegewezen, mogelijk de werkelijke toegewezen opslag.
VMware.Hardware.Version

Geeft de VM-hardwareversie op die moet worden gebruikt voor vSphere-instellingen. Ondersteunde waarden zijn momenteel vmx-04, vmx-07, vmx-08, vmx-09 en vmx-10. Deze eigenschap is van toepassing op VM Create- en VM Update-werkstromen en is alleen beschikbaar voor basiswerkstroomblueprints.