U kunt automatische meldingen verzenden voor diverse soorten gebeurtenissen, zoals een geslaagde voltooiing van een catalogusaanvraag of een vereiste goedkeuring.

Tenantbeheerders selecteren welke gebeurtenissen ertoe leiden dat meldingen naar gebruikers in hun tenants worden verzonden met behulp van de menuvolgorde Beheer > Meldingen.

Elke gebruiker kan kiezen of hij of zij meldingen wil ontvangen. Gebruikers ontvangen ofwel alle meldingen die door de tenantbeheerder zijn geconfigureerd of helemaal geen meldingen; ze hebben geen specifieke controle over welke meldingen ze ontvangen.

Systeembeheerders kunnen algemene e-mailservers configureren die e-mailmeldingen verwerken. Tenantbeheerders kunnen de standaardservers van het systeem overschrijven of hun eigen servers toevoegen als er geen algemene servers zijn opgegeven.

In sommige e-mails staan koppelingen waarmee gebruikers op de melding kunnen reageren. Een melding over een aanvraag waarvoor goedkeuring nodig is, kan bijvoorbeeld een koppeling bevatten om de aanvraag goed te keuren en een koppeling om de aanvraag af te keuren.

Werkstroomdiagram voor het configureren van meldingen

Zie Checklist voor meldingen configureren voor meer informatie over meldingen.