Wanneer u een goedkeuringsbeleid maakt, definieert u het type, de naam, de beschrijving en de status van het goedkeuringsbeleid.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Goedkeuringsbeleid.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Selecteer een beleidstype of softwareonderdeel.
  Optie Beschrijving

  Een goedkeuringsbeleidtype selecteren

  Maak een goedkeuringsbeleid op basis van het type beleidsaanvraag.

  Selecteer deze optie om een goedkeuringsbeleid te definiëren dat kan worden toegepast op alle catalogusitems van dat type. Het aanvraagtype kan een algemene aanvraag, een aanvraag voor een catalogusitem of een bronactie zijn.

  De beschikbare configuratieopties van de voorwaarden verschillen op basis van het type. Hoe specifieker het type is, des te specifieker de configuratievelden zijn. Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem biedt bijvoorbeeld alleen de velden die gemeenschappelijk zijn voor alle catalogusitemaanvragen, maar voor Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem - Virtual machine worden ook de algemene opties en de voor virtual machines specifieke opties weergegeven.

  Het aanvraagtype beperkt de catalogusitems of acties waarop u het goedkeuringsbeleid kunt toepassen.

  Een item selecteren

  Maak een goedkeuringsbeleid op basis van een specifiek item.

  Selecteer deze optie voor het definiëren van een goedkeuringsbeleid dat kan worden toegepast op specifieke items die niet beschikbaar zijn als afzonderlijke items in de servicecatalogus, maar alleen als onderdeel van een machine of andere implementatie. Dit zijn bijvoorbeeld softwareonderdelen.

  De beschikbare configuratievelden voor de voorwaarden zijn specifiek voor het item en kunnen gedetailleerder zijn dan de criteria die voor een beleidstype-item worden geboden.

  Lijst

  Geeft het beschikbare beleidstype of catalogusitems weer.

  Doorzoek of sorteer de kolommen om een specifiek item of type te vinden.

 4. Klik op OK.
 5. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 6. Selecteer de status van het beleid in het vervolgkeuzemenu Status.
  Optie Beschrijving
  Concept Slaat het goedkeuringsbeleid op in een bewerkbare status.
  Actief Slaat het goedkeuringsbeleid op in een alleen-lezen status die u kunt gebruiken in een recht.
  Inactief Slaat het goedkeuringsbeleid op in een alleen-lezen status die u niet kunt gebruiken in een recht totdat u het beleid activeert.

Volgende stappen

Maak de niveaus voor vóór en na de goedkeuring.