In sommige gevallen moet u mogelijk een machine met een connector van Beheer van directory's toevoegen aan een domein.

Bij Active Directory via LDAP-directory's maakt u eerst de directory en voegt u vervolgens de controller aan het domein toe. Bij directory's van het type Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie) wordt de connector automatisch aan het domein toegevoegd wanneer u de directory maakt. In beide gevallen moet u de bijbehorende verificatiegegevens opgeven.

Voor het toevoegen aan een domein hebt u Active Directory-verificatiegegevens nodig met de bevoegdheid "computer lid maken van AD-domein". Deze bevoegdheid wordt in Active Directory ingesteld met de volgende rechten:
  • Computerobjecten maken
  • Computerobjecten verwijderen

Als u een computer lid maakt van een domein, wordt een computerobject gemaakt op de standaardlocatie van Active Directory.

Als u niet over de juiste rechten beschikt om computers lid te maken van een domein of als het beleid van uw organisatie een aangepaste locatie voor het computerobject vereist, vraagt u de beheerder het object te maken en voegt u de connectormachine toe aan het domein.

Procedure

  1. Vraag uw Active Directory-beheerder om het computerobject in Active Directory te maken op een locatie die voldoet aan het beleid van uw organisatie. U moet de hostnaam van de connector opgeven. Zorg dat u de volledig gekwalificeerde domeinnaam invoert, bijvoorbeeld server.example.com.
    U ziet de hostnaam in de kolom Hostnaam op de pagina Connectoren van de beheerconsole. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Connectoren.
  2. Als het computerobject is gemaakt, klikt u op Aan domein toevoegen op de pagina Connectoren om de machine lid te maken van het domein. Gebruik hiervoor een van de beschikbare gebruikersaccounts voor domeinen in Beheer van directory's.