U configureert basisgegevens voor het goedkeuringsbeleid, zoals de beleidsstatus, om het beleid te kunnen beheren.

Om de basisgegevens voor goedkeuringsbeleid te definiëren, selecteert u Beheer > Goedkeuringsbeleid. Klik op Nieuw. Selecteer het beleidstype en klik op OK.

Tabel 1. Opties voor goedkeuringsbeleid
Optie Beschrijving
Naam De naam die verschijnt wanneer u het goedkeuringsbeleid toepast op een recht.
Beschrijving Geef een uitgebreide beschrijving van de manier waarop het goedkeuringsbeleid is samengesteld. Deze informatie is handig voor het beheer van uw goedkeuringsbeleid.
Status Mogelijke waarden zijn:
  • Concept. Dit goedkeuringsbeleid kan niet worden gebruikt voor rechten. Als u een beleid hebt geactiveerd, kunt u de conceptstatus niet meer herstellen.
  • Actief. Dit goedkeuringsbeleid kan worden gebruikt voor rechten.
  • Inactief. Dit goedkeuringsbeleid kan niet worden gebruikt voor rechten. Als u een beleid dat niet op een recht is toegepast, inactief maakt, kunt u het beleid verwijderen maar niet meer opnieuw activeren. Als u een toegepast beleid inactief maakt, moeten de items waarop het beleid betrekking heeft aan een ander beleid worden gekoppeld. Anders gaat de beleidskoppeling voor die items verloren. Gebruikers hebben nog steeds het recht om niet-gekoppelde items en acties uit te voeren, zij het dat deze zonder goedkeuringsbeleid worden uitgevoerd.
Beleidstype Toont het aanvraagtype voor het goedkeuringsbeleid.

Als u een catalogusitem hebt geselecteerd waarop u een goedkeuringsbeleid wilt baseren, wordt het bijbehorende aanvraagtype weergegeven.

Item Toont het geselecteerde catalogusitem.

Dit veld is leeg als u een aanvraagtype selecteert als basis voor een goedkeuringsbeleid.

Laatst bijgewerkt door De naam van de gebruiker die het goedkeuringsbeleid heeft gewijzigd.
Laatst bijgewerkt op De datum waarop het goedkeuringsbeleid voor het laatst is gewijzigd.
Goedkeuring vooraf Als u goedkeuring wilt vereisen voordat aangevraagde items worden ingericht of acties worden uitgevoerd, configureert u een of meer voorwaarden die een goedkeuringsproces starten zodra de gebruiker van de servicecatalogus het item aanvraagt.
Goedkeuring achteraf Als u goedkeuring wilt laten geven nadat het item ingericht maar nog voor het ingerichte of aangepaste item wordt vrijgegeven aan de aanvrager die de servicecatalogus gebruikt, configureert u een of meer voorwaarden die een goedkeuringsproces in gang zetten.

Zo kan de beheerder van de virtuele infrastructuur bijvoorbeeld eerst controleren of de virtual machine bruikbaar is voordat hij deze vrijgeeft aan de gebruiker van de servicecatalogus.

Gekoppelde rechten weergeven Toont voor welke rechten het goedkeuringsbeleid is toegepast op services, catalogusitems of acties. U kunt de items van een bepaald recht koppelen aan een ander beleid.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een actief goedkeuringsbeleid weergeeft.