Als u vRealize Orchestrator met vRealize Automation gebruikt, kunt u het beheer van de levenscyclus voor IaaS-machines uitbreiden.

Als u vRealize Automationwilt uitbreiden, moet u de beschikbare vRealize Orchestrator-werkstromen gebruiken en aangepaste werkstromen maken.