U kunt vaardigheden gebruiken om de uitvoering van werkstromen te beperken tot bepaalde Distributed Execution Managers.

Een vaardigheid lijkt op een label dat u zowel op werkstromen kunt toepassen als op instanties van DEM-werkers. Als een werkstroom niet is gekoppeld aan een bepaalde vaardigheid, kan elke DEM-werker deze uitvoeren. Als een werkstroom wel is gekoppeld aan een of meer vaardigheden, kunnen alleen DEM-werkers die zijn gekoppeld aan dezelfde vaardigheden, deze uitvoeren.

Vaardigheden zijn handig wanneer voor een bepaalde werkstroom een DEM vereist is die is geïnstalleerd op een host met specifieke vereisten. U kunt bijvoorbeeld de inrichting van werkstromen via de cloud beperken tot een bepaalde DEM die wordt uitgevoerd op een host die de vereiste netwerktoegang heeft tot de URL's van Amazon.

Vaardigheden kunnen ook worden gebruikt om werkstromen te koppelen aan een datacenter op een specifieke locatie. U kunt bijvoorbeeld een DEM installeren in uw datacenter in Boston en een andere in uw datacenter in Londen en vervolgens gebruikmaken van vaardigheden om bepaalde bewerkingen in het ene of het andere datacenter uit te voeren.