Na het maken van een PKS-endpoint kunt u dit toewijzen aan specifieke bedrijfsgroepen om toegang te verlenen.

Na het maken van een PKS-endpoint kunt u specifieke bedrijfsgroepen toegang geven tot het endpoint door er plannen aan toe te wijzen. Deze functie wordt gebruikt om de toegang van bepaalde groepen tot bepaalde functionaliteit te beperken.

Opmerking: U kunt plannen afzonderlijk maken in PKS. Plannen kunnen niet worden toegevoegd of aangepast in vRealize Automation.

Voorwaarden

  • Bevoegdheid van containerbeheerder
  • Bestaand PKS-endpoint

Procedure

  1. Open uw PKS-endpoint en klik op Plantoewijzingen.
  2. Selecteer de gewenste groep in de lijst met groepen en het plan in de lijst met plannen.
    Opmerking: Met de knoppen + en - kunt u meerdere plannen toewijzen aan elke bedrijfsgroep en hetzelfde plan toewijzen aan meerdere bedrijfsgroepen.
  3. Klik op Opslaan om uw plantoewijzingen op te slaan.