U kunt een NSX for vSphere-endpoint maken en dit associëren met een bestaand vSphere-endpoint in vRealize Automation.

U kunt een NSX for vSphere-endpoint koppelen aan een vSphere-endpoint.

U kunt een associatie maken tussen vSphere- en NSX-endpoints. Associaties omvatten:
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan één NSX for vSphere-endpoint.
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan meerdere NSX-T-endpoints.
 • Eén NSX-T-endpoint gekoppeld aan meerdere vSphere-endpoints.
 • Eén NSX for vSphere-endpoint gekoppeld aan één vSphere-endpoint.
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan één NSX for vSphere-endpoint en één NSX-T-endpoint.

  Wanneer een vSphere-endpoint is gekoppeld aan zowel een NSX for vSphere-endpoint als een NSX-T-endpoint, wordt het cluster beheerd door NSX for vSphere of door NSX-T. De NSX Manager wordt bepaald door vRealize Automation wanneer gegevens voor het endpoint worden verzameld en er een relatie tot stand wordt gebracht. U kunt het type NSX-platform zien dat een specifiek cluster beheert door de kolom NSX-type op de pagina Computerbronnen te controleren.

Zie Overwegingen bij het gebruik van Testverbinding voor informatie over het valideren van de endpointverbinding en het certificaatvertrouwen.

Voorwaarden

Als voorbereiding op het gebruik van NSX-netwerk-, -beveiligings- en -load balancing-mogelijkheden in vRealize Automation, moet u, wanneer u NSX-beheerdersgegevens gebruikt, het NSX-beheerdersaccount gebruiken.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Netwerk en beveiliging > NSX.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor de NSX for vSphere-instantie in het tekstvak Adres.
  De URL moet van het type https://hostname of https://IP_address zijn.
  Bijvoorbeeld, https://abx.nsx-manager.local/.
 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord met beheerdersbevoegdheden voor NSX in die zijn opgeslagen voor het NSX for vSphere-endpoint.
 7. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 8. Klik op Associaties en selecteer een bestaand vSphere-endpoint om de NSX for vSphere-netwerkinstellingen en -beveiligingsinstellingen te koppelen aan een bestaand vSphere-endpoint.

  U moet het vSphere-endpoint maken voordat u de associatie kunt maken.

  Een vSphere-endpoint kan slechts aan één type netwerk- en beveiligingsplatform gekoppeld zijn: NSX for vSphere of NSX-T.

  U kunt een NSX for vSphere-endpoint slechts aan één vSphere-endpoint koppelen. De associatiebeperking betekent dat u een universeel netwerk op aanvraag niet kunt inrichten en toevoegen aan vSphere-machines die op verschillende vCenters zijn ingericht.

  Wanneer de associatie is voltooid, geeft de kolom Beschrijving op de pagina het associatietype van NSX for vSphere aan.

 9. (Optioneel) Klik op Testverbinding om de verificatiegegevens, het endpointadres van de host en het certificaatvertrouwen te valideren. De actie controleert ook of de beheerservice en -agent actief zijn zodat gegevens voor het endpoint kunnen worden verzameld. De actie OK test op dezelfde voorwaarden.
  De actie Testverbinding retourneert informatie over een van de volgende voorwaarden:
  • Certificaatfout

   Als het certificaat niet wordt gevonden, vertrouwd of is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren. Als u de vingerafdruk niet accepteert, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  • Agentfout

   De gekoppelde vSphere-agent is niet gevonden. Voor een succesvolle test moet de agent actief zijn.

  • Hostfout

   Het opgegeven endpointadres is niet bereikbaar of de gekoppelde beheerservice is niet actief. Voor een succesvolle test moet de managerservice actief zijn.

  • Verificatiegegevensfout

   De opgegeven combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ongeldig voor het endpoint op het opgegeven adres.

  • Timeout

   De testactie kan niet worden voltooid in de toegestane tijdsperiode van twee minuten.

  Als de actie Testverbinding mislukt, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  Als er een probleem is met een vertrouwd certificaat, bijvoorbeeld als het certificaat is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren.

 10. Klik op OK om het endpoint op te slaan.

  De actie OK test op dezelfde voorwaarden als de actie Testverbinding. Als een van de vorige voorwaarden wordt gevonden, wordt een bericht geretourneerd. Als er kan worden opgeslagen, wordt de fout weergegeven op het scherm zodat u die kunt controleren.

resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw rekenbronnen.

Zie Computerbronnen bekijken en gegevensverzameling uitvoeren voor informatie over het uitvoeren van een gegevensverzameling voor bestaande endpoints na de eerste gegevensverzameling.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.