Hiermee kunt u alle revisies voor een bepaalde versie van een bestand verwijderen uit Model Manager.

Samenvatting

CloudUtil.exe File-Remove-All -n|--name <Name> [-i|--iteration <Iteration>]
[--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]

Argumenten voor File-Remove-All

Tabel 1.
Argument Beschrijving
-i | - -iteration (Optioneel) String met versie van het bestand in Model Manager. De standaardwaarde is 0.0.
-n | - -name Beschrijvende naam voor het bestand in Model Manager.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.