De abonnementsdetails bepalen hoe het abonnement wordt verwerkt.

U kunt het abonnement configureren en verder aanpassen door extra Abonnementsdetails te definiëren.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen
 2. Klik op Nieuw en selecteer een Gebeurtenisonderwerp.
 3. Klik op Volgende en wijs Workflowvoorwaarden toe.
 4. Klik op Volgende en selecteer een Workflow die aan het abonnement moet worden toegewezen.
 5. Klik op Volgende en definieer Abonnementsdetails Workflow.
  Tabel 1. Workflowdetails
  Details Beschrijving
  Naam Standaard wordt de naam van de geselecteerde werkstroom weergegeven.

  Deze naam wordt weergegeven in de abonnementslijst. De naam moet uniek zijn voor de tenant.

  Prioriteit De volgorde waarin de blokkerende abonnementen worden uitgevoerd.

  Nul heeft de hoogste prioriteit. Als een gebeurtenisonderwerp meerdere blokkerende werkstroomabonnementen met dezelfde prioriteit heeft, worden de abonnementen in alfabetische volgorde verwerkt.

  Deze optie is alleen beschikbaar voor blokkerende werkstroomabonnementen.

  Time-out (min.) Geef op binnen hoeveel minuten de workflow voltooid moet zijn voordat deze als mislukt wordt beschouwd.

  Als de workflow niet binnen de opgegeven tijd wordt voltooid, wordt deze geannuleerd en wordt het bericht doorgestuurd naar het volgende abonnement in de prioriteitslijst.

  Als u geen waarde opgeeft, is de time-out onbeperkt.

  Services die een respons verwachten voor blokkerende of beantwoordbare gebeurtenissen, hebben mogelijk een time-out met een eigen standaardwaarde. Gebeurtenisonderwerpen voor IaaS-inrichtingen en -levenscycli hebben bijvoorbeeld een time-out van 30 minuten. Deze waarde wordt geconfigureerd op de IaaS-server. Goedkeuringsonderwerpen hebben een standaardwaarde van 24 uur. Deze waarde wordt geconfigureerd in het systeem.

  Beschrijving Standaard wordt de beschrijving van de werkstroom weergegeven.
  Blokkeren Bepaalt of de workflow tijdens het wachten op een respons kan voorkomen dat een volgende workflow voor hetzelfde gebeurtenisonderwerp een gebeurtenisbericht ontvangt.

  Abonnementen met een ingeschakelde blokkering ontvangen berichten eerder dan abonnementen die geen blokkering hebben voor hetzelfde gebeurtenisonderwerp. De verwerking verloopt op volgorde van prioriteit. Wanneer de werkstroom is voltooid, wordt een bericht verstuurd naar het volgende blokkerende abonnement met de hoogste prioriteit. Wanneer alle blokkerende abonnementen zijn verwerkt, wordt het bericht gelijktijdig verstuurd naar alle niet-blokkerende abonnementen.

  De blokkeringsoptie is alleen beschikbaar als het gebeurtenisonderwerp blokkeerbaar is. U kunt dit instellen op het tabblad Gebeurtenisonderwerp.

  De mogelijkheid tot blokkering wordt aangegeven op het tabblad Gebeurtenisonderwerp.

  • Als u het selectievakje niet inschakelt, worden volgende werkstromen niet geblokkeerd door de gebeurtenisbroker.
  • Als u het selectievakje inschakelt, berekent de gebeurtenisbroker op basis van de ingestelde voorwaarden welke werkstroomabonnementen in aanmerking komen voor deze gebeurtenis, en voert deze de werkstromen vervolgens in volgorde van prioriteit uit. De gebeurtenisbroker wacht eerst op een respons van een werkstroom voordat de volgende wordt uitgevoerd. Alle parameters die gewijzigd worden door uitvoering van de huidige werkstroom, worden doorgegeven aan de volgende werkstroom in de wachtrij.

   Tijdens het wachten op een respons krijgen andere workflows nog geen informatie over de gebeurtenis. Dit gebeurt pas zodra het gebruikssysteem heeft gereageerd.

  U kunt deze optie niet meer wijzigen nadat het werkstroomabonnement is gemaakt.

  Stop de verwerking als de workflow mislukt. Als het blokkerende workflowabonnement mislukt, zullen de daaropvolgende workflows niet worden uitgevoerd totdat de fout is opgelost. Een foutbericht wordt toegevoegd aan het gebeurtenislogboek en een e-mail wordt naar de aanvrager gestuurd.
 6. Klik op Voltooien.