De inrichting met Linux Kickstart maakt gebruik van een configuratiebestand om een Linux-installatie op een nieuw ingerichte machine te automatiseren. Ter voorbereiding op de inrichting moet u een opstartbare ISO-image en een Kickstart- of een autoYaST-configuratiebestand maken.

Hier volgt een overzicht op hoog niveau van de vereiste stappen om de inrichting met Linux Kickstart voor te bereiden:
 1. Controleer of een DHCP-server beschikbaar is op het netwerk. vRealize Automation kan geen machines inrichten met behulp van de inrichting met Linux Kickstart tenzij DHCP beschikbaar is.
 2. Bereid het configuratiebestand voor. In het configuratiebestand moet u de locatie opgeven van de vRealize Automation-server en het installatiepakket voor de Linux-agent. Zie Voorbereiding van het voorbeeld van het configuratiebestand Linux Kickstart.
 3. Bewerk het bestand isolinux/isolinux.cfg of loader/isolinux.cfg om de naam en locatie op te geven van het configuratiebestand en de juiste Linux-distributiebron.
 4. Maak de opstartbare ISO-image en sla deze op de locatie op die door het virtualisatieplatfrom wordt vereist. Raadpleeg de documentatie die door uw hypervisor wordt aangeboden voor informatie over de vereiste locatie.
 5. (Optioneel) Voeg scripts voor de aanpassing toe.
  1. Zie Aangepaste scripts in een configuratiebestand voor Kickstart of autoYaST opgeven als u in de configuratie scripts wilt opgeven voor aanpassing na installatie.
  2. Zie Checklist voor het uitvoeren van Visual Basic-scripts tijdens inrichting als u Visual Basic-scripts wilt oproepen vanuit de blueprint.
 6. Verzamel de volgende informatie, zodat de architecten van blueprints deze kunnen opnemen in hun blueprints:
  1. De naam en de locatie van de ISO-image.
  2. Voor integraties met vCenter Server de versie van het gastbesturingssysteem voor vCenter Server waarmee vCenter Server de machine moet maken.
  Opmerking: U kunt een eigenschapsgroep maken waarvan de eigenschapsset BootIsoProperties de vereiste ISO-informatie bevat. Hierdoor wordt het gemakkelijker om deze informatie op de juiste wijze op te nemen in blueprints.