Tot slot moet u het bestand doagent.bat configureren.

Procedure

 1. Ga naar de VRMGuestAgent-map in uw WinPE-installatiekopie.
  Bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\VMware\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent.
 2. Maak een kopie van het bestand doagent-template.bat en geef het de naam doagent.bat.
 3. Open doagent.bat in een teksteditor.
 4. Vervang alle instanties van de tekenreeks #Dcac Hostname# door de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de IaaS Manager Service-host.
  Optie Beschrijving
  Als u een load balancer gebruikt Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en poort van de load balancer voor de IaaS Manager Service in. Bijvoorbeeld:
  manager_service_LB.mycompany.com:443
  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en poort in van de machine waarop de IaaS Manager Service is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld:
  manager_service.mycompany.com:443
 5. Vervang alle instanties van de tekenreeks #Protocol# door de tekenreeks /ssl.
 6. Vervang alle instanties van de tekenreeks #Comment# door REM (REM moet worden gevolgd door een afsluitende spatie).
 7. (Optioneel) Als u automatisch ondertekende certificaten gebruikt, verwijdert u opmerkingen voor de openSSL-opdracht.
  echo QUIT | c:\VRMGuestAgent\bin\openssl s_client –connect
 8. Sla het bestand op en sluit het.
 9. Bewerk het script Startnet.cmd voor uw WinPE om het doagent.bat op te nemen als een aangepast script.

Volgende stappen

Het bestand doagentc.bat configureren.