U voegt een aangepaste eigenschap toe om een query op een database uit te voeren wanneer u waarden wilt ophalen uit die database voor het invullen van de aangepaste eigenschap in het aanvraagformulier. De aangepaste eigenschap van de database-query maakt gebruik van een vRealize Orchestrator-actie om de query uit te voeren en de waarden op te halen.

De actie wordt ondersteund voor de volgende databases:

  • Microsoft SQL Server
  • MySQL
  • Oracle
  • PostgreSQL

Beperkingen

Alle opgehaalde waarden worden geconverteerd naar tekenreeksen.

Vereisten

Controleer of de vRealize Orchestrator SQL-invoegtoepassing is geïnstalleerd en geconfigureerd om verbinding te maken met de doeldatabase.

Configuratiewaarden aangepaste eigenschap

U gebruikt deze opties om een standaardeigenschap aan te maken.

Tabel 1. Configuratiewaarden aangepaste eigenschap database-query
Optie Waarde
Naam U kunt een willekeurige reeks gebruiken.
Gegevenstype String
Weergeven als Vervolgkeuzelijst
Waarden Extern
Actiemap com.vmware.vra.sql
Scriptactie executeSQLSelectOnDatabase

Deze scriptactie is een voorbeeldscript. U kunt specifieke acties maken voor uw omgeving.

Invoerparameters
  • databaseName. Naam van de database waarmee vRealize Orchestrator is verbonden.
  • sqlSelectQuery. De SQL select-query die u uitvoert op de database om de waarden op te halen. Bijvoorbeeld, selecteer * <table name>.
  • keyColumnName. Naam van de databasekolom die de sleutel is voor het sleutel-waardepaar.
  • valueColumnName. Naam van de databasekolom waaruit u waarden ophaalt.

Configuratie van blueprint

U kunt een aangepaste eigenschap toevoegen aan de blueprint op het tabblad Eigenschappen om de eigenschap te koppelen aan de algemene blueprint.