Implementaties zijn ingerichte blueprints die u hebt aangevraagd uit de catalogus. U kunt de status van de ingediende aanvragen gedurende het provisioning-proces controleren, uw geïmplementeerde resources volgen en die geïmplementeerde resources beheren via acties.

Status aanvragen controleren

Aanvragen die uitgevoerd worden, worden weergegeven op het tabblad Implementaties. U gebruikt de kaart om het provisioning-proces tot voltooiing te volgen.

Als het provisioning-proces mislukt, kunt u het foutbericht en gebeurtenissen bekijken om te bepalen waar de aanvraag is mislukt en het probleem op te lossen. Zie Mislukte provisioning-aanvragen testen en problemen oplossen.


In behandeling zijnde implementatiekaart

Geïmplementeerde resources beheren

U beheert aanvragen op het tabblad Implementaties.

Het beheer omvat het verifiëren dat de implementatie is ingeschakeld. Het kan ook betekenen dat u de implementatie aanpast om aan uw behoeften te voldoen door deze in of uit te schalen. Of u moet mogelijk de implementatiegegevens te bekijken. Zie Geïmplementeerde catalogusitems beheren voor meer informatie.