Hiermee kunt u een aanpasbare werkstroom bijwerken met een nieuwe revisie.

CloudUtil.exe Workflow-Update -f|--filename <File Name> -n|--name <Name> [-d|--description <Description>] [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
Tabel 1. Argumenten voor Workflow-Update
Argument Beschrijving
File Name Pad naar een bestand (XAML) dat de bijgewerkte werkstroom bevat.
Name Naam van de werkstroom die wordt bijgewerkt.
Description (Optioneel) Beschrijving van de werkstroom.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.