De levenscyclusstatussen van de VMPS-hoofdwerkstroom verwijzen naar de levenscyclus van virtual IaaS-machines, van aanvraag tot vernietiging. U kunt de statussen en gebeurtenissen voor de VMPS-hoofdwerkstroom gebruiken om triggerende voorwaarden te maken op basis van statusgebeurtenissen en -namen voor levenscycli.

Elke virtual machine doorloopt vier hoofdfasen.

 • Aanvragen. Omvat goedkeuringen.
 • Inrichten. Omvat inrichtingstypen, zoals maken, klonen, kickstart of WIM.
 • Beheren. Omvat acties, zoals inschakelen, uitschakelen of momentopname maken.
 • Vernietigen. Omvat het deactiveren, niet meer inrichten en verwijderen van de machine.

Deze hoofdfasen worden opgenomen in de hoofdwerkstroom. U kunt de statussen van de VMPSMasterWorkflow32 gebruiken om voorwaarden te maken voor de volgende gebeurtenisonderwerpen:

 • Levenscyclus van machines
 • Inrichten van machines

De VMPS-masterwerkstroom stuurt de algemene gebeurtenisstatussen als berichten door naar de gebeurtenisbroker. Algemene gebeurtenissen kunnen te allen tijde worden getriggerd.

U kunt zich abonneren op de client om op gebeurtenissen te letten, maar de gebeurtenissen moeten niet worden gegenereerd, tenzij de tabelvermelding een tekenreekswaarde voor activeren heeft. Bijvoorbeeld: Gebeurtenissen [Triggerende tekenreeks] (Onderwerp).

Tabel 1. Algemene gebeurtenissen
Status (onderwerp) Gebeurtenissen [triggerende tekenreeks] (onderwerp)
Global
 • onBuildFailure (Provision)
 • OnBuildSuccess (Provision)
 • OnFinalizeMachine [Destroy] (Provision)
 • OnForceUnregisterEvent [ForceUnregister] (Provision)
 • ReconfigureVM.Pending [ReconfigureVM.Pending] (Active)
 • ReconfigureVM.ExecutionUpdated (Active)
 • ReconfigureVM.RetryRequestMade (Active)
 • ReconfigureVM.Failed (Active)
 • ReconfigureVM.Successful (Active)
 • ReconfigureVM.Complete (Active)
 • ReconfigureVM.Canceled (Active)

De actieve algemene status is een actie die u kunt uitvoeren voor de ingerichte machines.

Tabel 2. Actieve gebeurtenissen
Status Gebeurtenissen [triggerende tekenreeks] (onderwerp)
Active
 • OnExpireLease [Expire] (Active)
 • OnForceExpire [ForceExpire] (Active)
 • onReprovision [Reprovision] (Active)
 • onResetBuildSuccess [ResetBuildSuccess] (Active)

In de hoofdwerkstroom treden inrichtingswerkstromen op tijdens de levenscyclus van de machine-inrichting. Actieve gebeurtenissen zijn acties die u kunt uitvoeren voor de ingerichte machines. Zie Voorbeeld van een VMPS-hoofdwerkstroom voor een voorbeeld van de hoofdwerkstroom.

Elk machinetype heeft zijn eigen inrichtingswerkstroom. Voor informatie over afzonderlijke machinetypen gaat u naar Levenscyclusstatus inrichting op machinetype.

Tabel 3. VMPSMasterWorkflow32-statussen en -gebeurtenissen
Status (onderwerp) Gebeurtenissen [triggerende tekenreeks] (onderwerp)
BuildingMachine
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
DeactivateMachine
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
Disposing
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
 • OnDisposeComplete(Provision)
 • OnDisposeTimeout(Provision)
 • OnUnregisterMachine [Unregister] (Provision)
Expired
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnActiveExpiredMachine [ActivateExpiredMachine] (Active)
 • TurnOffFromExpired [TurnOffExpiredMachine] (Active)
InstallTools
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • InstallToolsComplete(Active)
 • TimeoutInstallTools(Active)
Leased
 • OnChangeLease (Active)
 • OnUpdateDescription (Active)
 • OnUpdateOwner (Active)
MachineActivated
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
 • OnCatalogRegistrationComplete (Provision)
MachineProvisioned
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
Off
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnForceOn [ForceOn] (Active)
 • OnResetOff [Turn Off] (Active)
 • OnTurnOn [Turn On] (Active)
On
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnForceOff [ForceOff] (Active)
 • onInstallTools [InstallTools] (Active)
 • OnReboot [Reboot] (Active)
 • OnReset [Reset] (Active)
 • OnResetOn [Turn On] (Active)
 • OnShutdown [Shutdown] (Active)
 • OnSuspend [Suspend] (Active)
 • OnTurnOff [Turn Off] (Active)
Rebooting
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnRebootComplete(Active)
 • TimoutFromReboot(Active)
RegisterMachine
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
 • onRegisterComplete(Provision)
 • RegisterTimeout(Provision)
Requested
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
 • OnProvisionMachine [Provision] (Provision)
Resetting
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnResetComplete(Active)
 • TimoutFromReset(Active)
ShuttingDown
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnShutdownComplete(Active)
 • TimoutFromShutdown(Active)
Suspending
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnSuspendComplete(Active)
 • TimoutFromSuspend(Active)
TurningOff
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnTurningOffComplete(Active)
 • TimoutFromPowerOff(Active)
TurningOn
 • Pre(Active)
 • Post(Active)
 • OnTurningOnComplete(Active)
 • TimeoutPowerOn(Active)
UnprovisionMachine
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)
WaitingToBuild
 • Pre(Provision)
 • Post(Provision)