U maakt één of meer dan één Active Directory-beleid zodat u een verschillend beleid kunt toewijzen aan verschillende bedrijfsgroepen. Een verschillend beleid maakt het mogelijk machinerecords toe te voegen aan verschillende organisatie-eenheden op basis van lidmaatschap van een bedrijfsgroep.

Indien nodig kunt u het toegewezen Active Directory-beleid overschrijven.