De time-outwaarde voor elke status en gebeurtenis is standaard 30 minuten. U configureert deze waarde in de algemene instellingen van vRealize Automation. Bij sommige werkstromen duurt de uitvoering soms langer. Om plaats te bieden aan de verschillende werkstromen in uw omgeving, kunt u de time-outwaarden per werkstroom of status overschrijven.

Als u de standaard time-outwaarde wilt wijzigen, selecteert u Infrastructuur > Beheer > Algemene instellingen en bewerkt u de waarde bij Time-out bericht uitbreidbaarheid levenscyclus. Als u de algemene instelling wijzigt, moet u de manager service opnieuw starten.

Als u afzonderlijke time-outwaarden wilt instellen, voegt u de werkstroom of gebeurteniseigenschap toe aan de sectie appSetting van het bestand ManagerService.exe.config op de IaaS-server. Dit bestand bevindt zich doorgaans in de directory %System-Drive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server. Zorg ervoor dat u altijd een kopie van het bestand maakt voordat u het bewerkt. Als u de afzonderlijke instellingen wijzigt, moet u de manager service opnieuw starten.

De basisindeling van de sleutels komt overeen met die uit de onderstaande voorbeelden.

  • Voor een werkstroom. Extensibility.{workflow}.Timeout
  • Voor gebeurtenissen. Extensibility.{workflow}.{state}.EVENT.{event}.Timeout
  • Voor statussen. Extensibility.{workflow}.{state}.(PRE/POST).Timeout

Hieronder volgen enkele voorbeelden van sleutelwaarden die u kunt toevoegen aan de sectie appSetting. De time-outwaarde heeft de indeling D.UU:mm:ss.ms. D is de dag en ms is milliseconden. Dag en milliseconden zijn optioneel. Uren, minuten en seconden zijn verplicht.

  • Als u de time-out voor de hele werkstroom BasicVmWorkflow wilt instellen op 30 minuten, voegt u deze sleutel toe: <add key="Extensibility.BasicVmWorkflow.Timeout" value="00:30:00"/>.
  • Als u de time-out van de algemene gebeurtenis OnFinalizeMachine van VMPSMasterWorkflow32 wilt instellen op twee uur, voegt u deze sleutel toe: <add key="Extensibility.VMPSMasterWorkflow32.VMPSMasterWorkflow32.EVENT.OnFinalizeMachine.Timeout" value="02:00:00"/>.
  • Als u de time-out van de pre-aanvraagstatus van VMPSMasterWorkflow32 wilt instellen op twee dagen, voegt u deze sleutel toe: <add key="Extensibility.VMPSMasterWorkflow32.Requested.PRE.Timeout" value="2.00:00:00"/>.