Als tenantbeheerder kunt u catalogusitems en andere relevante acties toewijzen aan Dev- en QE-rechten die u maakt, zodat gebruikers op het vlak van ontwikkeling en kwaliteitscontrole het catalogusitem CentOS met MySQL kunnen aanvragen en acties kunnen uitvoeren voor de machine en implementatie.

In dit scenario geeft u toestemming voor de service, omdat u wilt dat gebruikers toestemming houden om catalogusitems te openen die in de toekomst aan deze service worden toegevoegd. Verder wilt u gebruikers toestaan hun ingerichte implementatie te beheren. Daartoe breidt u de rechten uit met acties voor onder meer in- en uitschakelen, momentopnamen en implementatievernietiging.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Configureer de details.
  1. Geef de naam Dev and QE Entitlement op in het tekstvak Naam.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Status de optie Actief.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep de groep Dev & QE.
  4. Voeg een of meer gebruikers toe in het gebied Gebruikers en groepen.
   Voeg alleen uzelf toe, tenzij u zeker weet dat de blueprint werkt zoals bedoeld. Als dat het geval is, kunt u afzonderlijke gebruikers en aangepaste gebruikersgroepen toevoegen.
  5. Klik op Volgende.
 4. Voeg de service toe.
  Hoewel u de catalogusitems CentOS en MySQL afzonderlijk toevoegt, is het belangrijk dat u ook de service toevoegt. Zo weet u zeker dat de items die u op een later tijdstip aan de service toevoegt ook voor de leden van de bedrijfsgroep beschikbaar zijn in de servicecatalogus.
  1. Klik op het pictogram Services toevoegen (Toevoegen) naast de titel Services waarvoor rechten zijn verleend.
  2. Selecteer Dev- en QE-service.
  3. Klik op OK.
  De Dev- en QE-service wordt toegevoegd aan de lijst Services waarvoor rechten zijn verleend.
 5. Voeg acties toe.
  1. Klik op het pictogram Acties toevoegen (Toevoegen) naast de titel Acties waarvoor rechten zijn verleend.
  2. Klik op de kolomkop Type om de lijst te sorteren.
   Selecteer de volgende acties op basis van type. Deze acties zijn handig voor gebruikers die met testmachines werken bij de ontwikkeling en kwaliteitscontrole. Het zijn de enige acties die u instelt voor deze leden van de bedrijfsgroep.
   Type Actienaam
   Machine Inschakelen
   Machine Uitschakelen
   Virtual machine Momentopname maken
   Virtual machine Terugzetten naar momentopname
   Implementatie- Vernietigen

   Met de actie voor implementatievernietiging wordt de hele implementatie vernietigt, dus niet alleen de virtual machine.

  3. Klik op OK.
  De vijf acties worden toegevoegd aan de lijst Acties waarvoor rechten zijn verleend.
 6. Klik op Voltooien.

resultaten

U hebt het catalogusitem CentOS met MySQL toegevoegd aan catalogusservice Dev & QE en de leden van de bedrijfsgroep rechten verleend om het item aan te vragen en te beheren.

Volgende stappen

Nadat u het catalogusitem CentOS met MySQL ter controle hebt ingericht, kunt u andere gebruikers de bijbehorende rechten verlenen zodat het catalogusitem beschikbaar wordt voor degenen die zich bezighouden met ontwikkeling en kwaliteitscontrole. Als u de inrichting van bronnen in uw omgeving verder wilt besturen, kunt u goedkeuringsbeleid maken voor het onderdeel MySQL Software en de CentOS voor softwaretestmachine. Zie Scenario: goedkeuringsbeleid voor CentOS met MySQL maken en toepassen.