U configureert aangepaste eigenschappen voor het goedkeuringsformulier om de goedkeurder in staat te stellen de waarde aan te passen.

Voor de goedkeuring van een virtual machine voegt u bijvoorbeeld VMware.VirtualCenter.Folder toe als u de goedkeurder de map wilt laten opgeven waaraan de machine wordt toegevoegd in vCenter Server.

U kunt ook een aangepaste eigenschap aan het formulier toevoegen die specifiek is voor dit goedkeuringsbeleid.

Voor systeemeigenschappen selecteert u Beheer > Goedkeuringsbeleid. Klik op Nieuw. Selecteer het beleidstype en klik op OK. Klik op het tabblad Goedkeuring vooraf of Goedkeuring achteraf op het pictogram Nieuw (Niveau toevoegen) en klik op het tabblad Aangepaste eigenschappen.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen
Optie Beschrijving
Naam

Voer de eigenschapsnaam in.

Label

Voer het label in dat de goedkeurder in het goedkeuringsformulier te zien krijgt.

Beschrijving

Voer de uitgebreide informatie voor de goedkeurder in.

Deze informatie wordt als knopinfo bij het veld in het formulier weergegeven.