De systeembeheerder kan een installatiekopie van HP Server Automation gebruiken om vRealize Automation in staat te stellen machines in te richten met behulp van dat exemplaar van HP Server Automation.

Voorwaarden

 • Het netwerk moet een systeem bevatten waarvan HP Server Automation installatiekopieën kan implementeren.
 • Er moet een EPI-agent zijn geïnstalleerd. Zie Een EPI-agent installeren voor HP Server Automation.
 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als systeembeheerder.

Procedure

 1. Klik op de EPI/Opsware Agent-host op Start > Systeembeheer > Services en stop de vRealize AutomationEPI/Opsware Agent.
 2. Ga op de installatiehost van de EPI-agent (die mogelijk ook de Manager Service-host is), naar de installatiedirectory van de EPI-agent, doorgaans %SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\agent_name.
 3. Bewerk het configuratiebestand van de agent, VRMAgent.exe.config, in de installatiedirectory van de EPI-agent.
  1. Zoek de volgende regel op.
   <DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
   registerScript="CitrixProvisioningRegister.ps1"
   unregisterScript="CitrixProvisioningUnregister.ps1"/>
  2. Wijzig deze regel als volgt.
   <DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
   registerScript="CreateMachine.ps1"
   unregisterScript="DisposeVM.ps1"/>
 4. Maak een HP SA-wachtwoordbestand in de map Scripts.
  Geef voor dit bestand verificatiegegevens met minimaal beheerderstoegang op voor alle exemplaren van HP SA waarmee de agent communiceert.
  1. Selecteer Start > Alle programma's > Windows Power- Shell 1.0 > Windows PowerShell.
  2. Ga naar de directory Scripts.
  3. Typ \CreatePasswordFile.ps1 username.
  4. Typ het wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.
  5. Typ Exit.
 5. Klik op de vRealize AutomationEPI/Opsware Agent-host op Start > Systeembeheer > Services en start de vRealize AutomationEPI/Opsware Agent-service (opnieuw) op.