Wanneer de gegevensverzameling mislukt voor een vSphere-endpoint, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat de naam van de proxy en de naam van het endpoint niet overeenkomen.

Probleem

Gegevensverzameling voor een vSphere-endpoint mislukt. De logboekberichten retourneren een fout die er ongeveer zo uitziet:

Deze uitzondering is opgetreden: de gekoppelde endpoint 'vCenter' is niet gevonden.

Oorzaak

De endpointnaam die u configureert in vRealize Automation, moet overeenkomen met de endpointnaam die is opgegeven voor de vSphere-proxyagent tijdens de installatie. De gegevensverzameling voor een vSphere-endpoint mislukt als de naam van de endpoint niet overeenstemt met de naam van de proxyagent. Totdat een endpoint met een overeenstemmende naam wordt geconfigureerd, retourneren de logboekberichten een fout die er ongeveer zo uitziet:

Deze uitzondering is opgetreden: de gekoppelde endpoint 'verwachte endpointnaam' is niet gevonden.

Oplossing

 1. Selecteer Infrastructuur > Controle > Logboek.
 2. Zoek naar een foutbericht Kan gekoppeld endpoint niet vinden.
  Bijvoorbeeld:
  Deze uitzondering is opgetreden: de gekoppelde endpoint 'verwachte endpointnaam' is niet gevonden.
 3. Bewerk de endpoint voor vSphere zodat de verwachte naam van de endpoint overeenstemt met de naam in het logboekbericht.
  1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
  2. Klik op de naam van de endpoint die u wilt bewerken.
  3. Geef de verwachte naam van de endpoint op in het tekstvak Naam.
  4. Klik op OK.

Oplossing

De proxyagent kan communiceren met de endpoint en de gegevensverzameling is geslaagd.