Als tenantbeheerder voor de bedrijfsgroep voor ontwikkeling en kwaliteitscontrole wilt u strikt toezicht houden op de aangevraagde catalogusitems. Het is dan belangrijk dat gebruikers het catalogusitem CentOS met MySQL pas kunnen inrichten nadat de vSphere-beheerder van de virtuele infrastructuur de machineaanvraag heeft goedgekeurd en de softwarebeheerder de softwareaanvraag heeft goedgekeurd.

U kunt dus enerzijds een goedkeuringsbeleid voor de vSphere CentOS-servicecatalogusaanvraag met MySQL maken en toepassen waarmee onder bepaalde voorwaarden goedkeuring is vereist van de vSphere-beheerder van de virtuele infrastructuur, terwijl u in een ander goedkeuringsbeleid voor het onderdeel MySQL Software vereist dat elke aanvraag moet worden goedgekeurd door de softwarebeheerder.

Een goedkeuringsbeheerder kan alleen goedkeuringen aanmaken en moet vervolgens aan een bedrijfsgroepbeheerder vragen of ze deze willen toepassen op de rechten. Als tenantbeheerder kunt u de goedkeuringen zowel maken als toepassen op rechten.

Voorwaarden