Afhankelijk van de manier waarop uw beheerders uw omgeving hebben geconfigureerd, kunt u mogelijk een momentopname van uw virtual machine maken. Een momentopname is een installatiekopie van een virtual machine op een specifiek tijdstip. Het is een ruimtebesparende kopie van de oorspronkelijke VM-installatiekopie. Momentopnamen zijn een eenvoudige manier om een systeem te herstellen na beschadigingen, gegevensverlies of beveiligingsrisico's. Nadat u een momentopname van uw virtual machine hebt gemaakt, kunt u deze toepassen en uw systeem terugzetten naar het punt waarop de momentopname is gemaakt.

Wanneer u een momentopname van het geheugen maakt, legt de momentopname de status vast van de energie-instellingen van de virtual machine en, optioneel, het geheugen van de virtual machine. Wanneer u de geheugenstatus van de virtual machine vastlegt, duurt het langer om een momentopname te maken. U ervaart mogelijk een tijdelijke vertraging in de reactie via het netwerk.

Voorwaarden

 • Een bestaande virtual machine die is ingeschakeld, uitgeschakeld of onderbroken.
 • Als uw virtual machine is geconfigureerd voor een of meer onafhankelijke schijven, schakelt u de machine uit voordat u een momentopname maakt. U kunt geen momentopname maken wanneer de machine is ingeschakeld. Voor informatie over schijfconfiguratie raadpleegt u Tabel aangepaste eigenschappen met V.
 • De tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder heeft u het recht gegeven voor de actie momentopname.

Procedure

 1. Klik op Implementaties.
 2. Zoek de implementatie met de machine waarvan u een snapshot wilt maken en klik op de implementatienaam.
 3. Klik op de virtuele machine en klik op het tandwielpictogram voor acties op het tabblad Componenten.
  Het actiemenu van het component wordt weergegeven.
 4. Klik op Momentopname maken in het menu Acties.
 5. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 6. Als u de geheugen- en energie-instellingen van de machine wilt vastleggen, selecteert u Geheugen opnemen.
 7. Klik op Indienen.