U maakt een aangepaste eigenschapsdefinitie die bepaalt hoe de aangepaste eigenschap wordt weergegeven in vRealize Automation. U kunt de aangepaste eigenschap toevoegen aan een blueprint zodat u kunt controleren of de eigenschap het selectievakje, het vervolgkeuzemenu of een ander bedieningselement weergeeft zoals verwacht.

U kunt een aangepaste eigenschapsdefinitie alleen maken en testen als u over een blueprint beschikt waarvoor al rechten zijn verleend aan u of aan een testgebruikeraccount waartoe u toegang hebt. Deze testblueprint stelt u in staat een aangepaste eigenschap te maken, deze toe te voegen aan een blueprint en vervolgens te controleren of de aangepaste eigenschap wordt weergegeven zoals verwacht. Na het valideren van de aangepaste eigenschap kunt u deze naar wens toevoegen aan uw productieblueprints.

Voorwaarden