VMware biedt een aantal werkstromen die u kunt aanpassen met de vRealize Automation Designer. Het gaat onder meer om werkstromen voor statuswijzigingen en menubewerkingen.

IaaS-werkstromen worden gemaakt met Microsoft Windows Workflow Foundation 4, een onderdeel van .NET Framework 4. Raadpleeg de Microsoft-documentatie voor meer informatie over Windows Workflow Foundation en het maken van werkstromen. vRealize Automation biedt tevens verschillende vRealize Automation Designer-activiteiten voor het uitvoeren en monitoren van vRealize Orchestrator-werkstromen.

De aanpasbare werkstroomsjablonen die bij VMware worden geleverd, zijn gebaseerd op de best practices voor het opbouwen van werkstromen met afzonderlijke reeksen voor initialisatie, aangepaste logica en voltooiing. De gehele werkstroom wordt ten behoeve van foutafhandeling ingepakt in een TryCatch-blok. Eventuele niet-onderschepte of opnieuw opgetreden uitzonderingen worden door de Distributed Execution Manager die de werkstroom uitvoert, in het logboek geregistreerd.

Als u een aangepaste IaaS-werkstroom hebt gemaakt, moet deze door een blueprintontwerper worden ingeschakeld voor specifieke blueprints.