De acties die beschikbaar zijn voor een geïmplementeerde resource zijn afhankelijk van het type resource, hoe de actie is geconfigureerd en beschikbaar gemaakt voor ingerichte items en de operationele status van het item.

De geconfigureerde acties die beschikbaar zijn voor een implementatie of een onderdeel van de implementatie worden weergegeven in het menu Acties van de geselecteerde implementatie of het implementatieonderdeel.

De lijst met beschikbare acties wordt bepaald door wat uw bedrijfsgroep gerechtigd is uit te voeren voor de implementatie en resource of machinetypecomponent. Of een actie beschikbaar is, is afhankelijk van het machinetype of de status.

Als het item is ingericht via een XaaS-blueprint, moet u de bronacties met bijbehorende rechten maken en publiceren voor dezelfde service als die waarmee het item is ingericht. De lijst met beschikbare acties wordt bepaald door het itemtype en de huidige status van het item.

Tot de beschikbare acties voor een item dat als IaaS-machine is ingericht, behoren mogelijk ook XaaS-bronacties, voor zover deze aan het item zijn toegewezen.