Om aan de slag te gaan met Containers moet u eerst vRealize Automation-gebruikersrollen voor deze voorziening configureren.

Als u de containerdefinities hebt geconfigureerd in Containers, kunt u containeronderdelen aan een blueprint toevoegen en verder configureren.

Tabel 1. Checklist voor het configureren van Containers voor vRealize Automation
Taak Details

Wijs de rollen van containerbeheerder en containerarchitect toe.

Zie de informatie over containerrollen in Basisprincipes en concepten.

Definieer de containerdefinities op het tabblad Containers van vRealize Automation.

Zie vRealize Automation configureren.

Voeg containeronderdelen en containernetwerkonderdelen toe aan blueprints via het tabblad Ontwerpen van vRealize Automation.

Zie vRealize Automation configureren.