Blueprintarchitecten bouwen Software-onderdelen, machineblueprints en aangepaste XaaS-blueprints en gebruiken deze onderdelen om blueprints samen te stellen die bepalen welke items gebruikers kunnen aanvragen uit de catalogus. Een standaardaanvraagformulier kan worden weergegeven in de catalogus, of u kunt een aangepast formulier voor elke gepubliceerde blueprint maken.

U kunt blueprints voor afzonderlijke machines of afzonderlijke aangepaste XaaS-blueprints maken en publiceren, maar ook machineonderdelen en XaaS-blueprints combineren met andere bouwstenen om blueprints te maken voor meer complexe catalogusitems zoals diverse machines, Networking and Security, software met complete levenscyclusondersteuning, en aangepaste XaaS-functionaliteit.

Afhankelijk van het catalogusitem dat u wilt definiëren, kan het een simpel proces zijn waarbij één infrastructuurarchitect één machineonderdeel publiceert als een blueprint. Maar het kan ook een proces zijn waarbij meerdere architecten zijn betrokken en allerlei typen onderdelen worden gemaakt zodat gebruikers een complete toepassingsstack kunnen aanvragen.

Diagram voor het maken van blueprints

Onderdelen van Software

U kunt softwareonderdelen maken en publiceren ten behoeve van de software-installatie door gebruikers tijdens de machine-inrichting en ter ondersteuning van de levenscyclus van de software. U kunt bijvoorbeeld een blueprint voor ontwikkelaars maken waarmee ze een machine kunnen aanvragen waarbij hun ontwikkelomgeving al is geïnstalleerd en geconfigureerd. Softwareonderdelen kunnen op zichzelf geen catalogusitem zijn. U moet ze combineren met een machineonderdeel om een blueprint als catalogusitem te maken. Zie Software-onderdelen ontwerpen.

Machineblueprints

U kunt eenvoudige blueprints voor het inrichten van afzonderlijke machines maken en publiceren of u kunt complexere blueprints maken die extra machineonderdelen bevatten en eventueel een combinatie van de volgende onderdeeltypen:

  • Onderdelen van Software
  • Bestaande blueprints
  • NSX-netwerkonderdelen en -beveiligingsonderdelen
  • Onderdelen van XaaS
  • Onderdelen van Containers
  • Aangepaste onderdelen of andere onderdelen

Zie Machineblueprints ontwerpen.

XaaS-blueprints

U kunt uw vRealize Orchestrator-werkstromen publiceren als XaaS-blueprints. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste bron voor Active Directory-gebruikers maken en een XaaS-blueprint ontwerpen waarmee u beheerders nieuwe gebruikers laat inrichten in hun Active Directory-groep. U maakt en beheert de XaaS-onderdelen buiten het ontwerptabblad om. U kunt gepubliceerde XaaS-blueprints opnieuw gebruiken om een toepassingsblueprint te maken. Dit kan echter alleen in combinatie met minimaal één machineonderdeel. Zie XaaS-blueprints en bronacties ontwerpen.

Toepassingsblueprints met meerdere machines, XaaS- en Software-onderdelen

U kunt een willekeurig aantal machineonderdelen, Software-onderdelen en XaaS-blueprints toevoegen aan machineblueprint om gebruikers een doorwrochte functionaliteit te bieden.

U kunt bijvoorbeeld een blueprint voor beheerders maken om een personeelsaanstelling in te richten. Voor de inrichting van nieuwe Active Directory-gebruikers kunt u een combinatie maken van meerdere machineonderdelen, softwareonderdelen en een XaaS-blueprint. De QE-beheerder kan dan uw catalogusitem Nieuw personeel aanvragen voor de inrichting van de nieuwe kwaliteitsmedewerker in Active Directory om hem met twee virtuele machines te laten werken, een voor Windows en een voor Linux, elk voorzien van alle vereiste software om testcases in deze omgevingen uit te voeren.