Hierdoor wordt de naam van een machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineName
Argument Type Beschrijving
MachineId Guid De machine waarvoor u de naam wilt ophalen.
Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineName
Argument Type Beschrijving
MachineName String Naam van de machine die wordt geïdentificeerd door MachineId