Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter O.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met O
Eigenschap Beschrijving
Opsware.BootImage.Name

Geeft de waarde van de opstartinstallatiekopie op zoals gedefinieerd in HP Server Automation voor de 32-bits WinPE-installatiekopie, bijvoorbeeld winpe32. De eigenschap is niet vereist voor inrichting door klonen.

Opsware.Customer.Name

Geeft een klantnaamwaarde op zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld MyCompanyName.

Opsware.Facility.Name

Geeft een faciliteitnaamwaarde op zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld Cambridge.

Opsware.Machine.Password

Geeft het wachtwoord van de standaard lokale beheerder op voor een WIM-installatiekopie van een besturingssysteemreeks zoals Opsware.OSSequence.Name zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld P@ssword1.

Opsware.OSSequence.Name

Geeft de waarde op van de naam van de besturingssysteemreeks zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld Windows 2008 WIM.

Opsware.ProvFail.Notify

(Optioneel) Geeft het meldings-e-mailadres op voor HP Server Automation voor gebruik bij een inrichtingsfout, bijvoorbeeld provisionfail@lab.local.

Opsware.ProvFail.Owner

(Optioneel) Geeft de HP Server Automation-gebruiker op waaraan de eigendom wordt toegewezen wanneer de inrichting mislukt.

Opsware.ProvSuccess.Notify

(Optioneel) Geeft het meldings-e-mailadres op voor HP Server Automation dat moet worden gebruikt wanneer de inrichting is gelukt.

Opsware.ProvSuccess.Owner

(Optioneel) Geeft de HP Server Automation-gebruiker op waaraan de eigendom wordt toegewezen wanneer de inrichting is gelukt.

Opsware.Realm.Name

Geeft een realmnaamwaarde op zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld Production.

Opsware.Register.Timeout

Geeft de tijd op, in seconden, dat u moet wachten totdat het maken van een inrichtingstaak is voltooid.

Opsware.Server.Name

Geeft de volledig gekwalificeerde naam van de HP Server Automation-server op.

Opsware.Server.Username

Geeft de gebruikersnaam op die wordt geleverd wanneer een wachtwoordbestand in de agentmap is gemaakt, bijvoorbeeld opswareadmin. Deze gebruikersnaam vereist administratieve toegang tot de HP Server Automation-instantie.

Opsware.Software.Install

Stel dit in op True om HP Server Automation de toestemming te geven om de software te installeren.